Stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer

Wat doet de stichting Vrienden van?
De stichting Vrienden van Vrijwilligers-vervoer ondersteunt Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert bij bijzondere activiteiten die niet uit de jaarlijkse subsidies van de gemeenten kunnen worden betaald. Denk hierbij aan:

  • De aanschaf of vervanging van eigen vervoersmiddelen zoals de rolstoelbus.
  • Het aanvullen van exploitatietekorten ervan. Om ons rolstoelvervoer voor iedereen toegankelijk te maken, hanteren wij een laag tarief, dat niet kostendekkend is.
  • Het verzorgen van opleidingen voor chauffeurs.

    Voor de bijzondere activiteiten proberen wij ook eenmalige donaties te verwerven bij fondsen. Lukt dat niet voldoende dan springt de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer bij.

Ook uw logo op onze rolstoelbus?

Voor € 200,00 per jaar plaatsen wij uw logo in het formaat 20 x 30 cm op onze rolstoelbus. 


Onze rolstoelbus

Bestuur en beleid

De stichting is ingeschreven in de KvK onder nummer 71581200. Download voor meer informatie over de stichting Vrienden van Vrijwilligersvervoer de Akte van Oprichting en het Beleidsplan van de Stichting Vrienden van.
De stichting is een ANBI instelling, geregistreerd onder het RSIN/fiscaal nummer 8587.71.214.

Het bestuur wordt gevormd door Th. de Bont (voorzitter), B. Moes (secretaris) en T. Kuiper (penningmeester), allen onbezoldigd vrijwilliger. In de stichting Vrienden van zijn verder geen vrijwilligers actief.

Voor vragen over de stichting kunt u bellen naar 0528 745615 of e-mailen naar info@vrijwilligersvervoer.nl.

Jaarverslag 2022

De stichting heeft in 2022 twee activiteiten uitgevoerd, namelijk de exploitatie van de rolstoelbus en het opzetten van een donatieprogramma.
De nasleep van de coronapandemie was ook dit jaar nog merkbaar in het gebruik van de rolstoelbus. Pas in de loop van het 2e kwartaal kwam het gebruik weer op het niveau van vóór de pandemie. In 2022 zijn met de rolstoelbus in totaal 129 (150)
ritten gereden met in totaal 4.110 (3.803) km voor 38 (27) verschillende klanten. Drie klanten, waaronder één organisatie, waren goed voor 48 ritten. En 11 klanten maakten vaker dan 1-2 keer gebruik van de rolstoelbus; gemiddeld 4,5 keer.

Het donatieprogramma zou in eerste instantie in mei 2020 worden gelanceerd. Dat is toen door de coronapandemie niet doorgegaan en om verschillende redenen uitgesteld tot december 2022. De belangrijkste is dat de chauffeurs en planners van Vrijwilligersvervoer heel belangrijk zijn voor het donatieprogramma. Zij zijn de ‘ambassadeurs’ van het donatieprogramma en hebben de daadwerkelijke contacten met onze klanten en (indirect) ook met de achterban daarvan.
Eind december is op de valreep de brochure ‘Schenken en Nalaten’, die in de loop van de afgelopen jaren ook al door onze chauffeurs is uitgereikt, aan al onze actieve klanten toegezonden. Voor 2022 heeft dat geresulteerd in eenmalige giften van €705. Wij verwachten dat in de eerste maanden van 2023 nog bedragen zullen binnenkomen.

Ondanks het exploitatieverlies van de rolstoelbus van €1.366, zijn de bezittingen toegenomen met €2.124. Deels komt dat door de eenmalige giften van kennelijk tevreden klanten (€705) en door een donatie van de Protestantse Gemeente Hoogeveen (€850). Ook hebben wij deelgenomen aan de grote clubactie van Rabobank, waarvan de opbrengst €207 bedroeg.
Daarnaast heeft het bestuur van de (operationele) stichting Vrijwilligersvervoer besloten de extra opslag van €0,10 per km., die organisaties betalen voor het vervoer van enkele van hun cliënten naar (veelal) dagbestedingen, voortaan te schenken aan de Vrienden van stichting. De opbrengst daarvan is het afgelopen jaren flink opgelopen: €4.117. De reden daarvan is dat veel particuliere klanten minder ritten aangevraagd hebben waardoor onze chauffeurs meer ritten voor organisaties konden rijden.

Zie voor alle informatie het Jaarverslag 2022.

Heeft u goede ervaringen met ons vervoer?

Of goede herinneringen aan onze vrijwillige chauffeurs? Of draagt u ons vrijwilligersvervoer gewoon een warm hart toe?
Steun ons dan met een donatie, een eenmalige of periodieke gift of gedenk ons in uw nalatenschap.

Elk bedrag, hoe klein dan ook, is welkom en zien wij als een blijk van waardering voor ons werk.
Klik hier voor meer informatie over schenken en nalaten

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures