Gedragscode, klachtenregeling en noodprocedure


Gedragscode

Hierin is geregeld hoe vrijwilligers met klanten en onderling met elkaar omgaan. Het hebben van deze regeling is mede bepalend voor het gratis kunnen aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag.
Een verkorte versie van de Gedragscode maakt onderdeel uit van de vrijwilligersovereenkomst en wordt door de vrijwilliger ondertekend.

Klachtenregeling

Hierin is geregeld hoe men een klacht tegen de stichting Vrijwilligersvervoer, tegen het bestuur daarvan of tegen een of meer vrijwilligers kan indienen en wat de behandelingsprocedure daarvan is inclusief tijdlijnen en beroepsmogelijkheden.
Het indienen van schadeclaims wordt toegelicht bij Verzekeringen.

Procedure nood- en ongevallen

Hierin is geregeld hoe wordt omgegaan met:
  • het uitvallen van een chauffeur of vervoermiddel vóór aanvang van de rit,
  • het uitvallen van een vervoermiddel op weg naar de klant, tijdens de rit en erna, als gevolg van pech of een ongeval,
  • het onwel worden van een chauffeur tijdens de rit,
  • het onwel worden van de klant of diens begeleider tijdens de rit

Organisatie | Beleid en verslaglegging | Vrijwilligers | Wet en regelgeving | Verzekeringen | Regelingen en procedures